Dojo Kun

 Kontakt os: +45 5155 6809 , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

 

Hitotsu!
Jinkaku kansei ni tsutomuru koto!
. Et!
Søg den perfekte karakter!!
.    
Hitotsu!
Makoto no michi mamoru koto!!
  Et!
Vær trofast!
.    
Hitotsu!
Doryoku no seishin o yashinau koto!
  Et!
Vær Stræbsom!
.    
Hitotsu!
Reigi o omonzuru koto!
  Et!
Respekter andre!
.    
Hitotsu!
Kekki no yu o imashimuru koto!
  Et!
Vær ikke voldelig i din optræden

S5 Box