Nyheder

 Kontakt os: +45 5155 6809 ,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Struer Karate Klub indkalder hermed til ordinær generalforsamling (2.indkaldelse):

MANDAG D. 17. AUGUST 2020 KL. 18:45

i klubbens lokaler på Fabriksvej 30, 7600 Struer

Dagsorden jf. vedtægterne:

1) Kontrol af repræsentanter
2) Valg af dirigent og referent
3) Forelæggelse af formandens beretning til godkendelse
4) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
5) Forelæggelse af bestyrelsens budgetter for det kommende år
6) Forelæggelse af bestyrelsens forslag til kontingent for det kommende år til godkendelse:

”Det foreslås, at der i efteråret 2020 er en kontingentnedsættelse for medlemmer som har betalt kontingent for foråret 2020.

Nedsættelsen foreslås til kr. 150,- for medlemmer som er tilmeldt træning 1x ugentligt og foreslås til kr. 200,- for medlemmer som er tilmeldt træning 2x ugentligt.

Forslaget stilles pga. forårets corona-nedlukning af fremmøde-træning.

Det foreslås at kontingentet bi-beholdes som vanligt fra foråret 2021”.
7) Klubbens udvalg orienterer
8) Behandling af indkomne forslag – der er ikke indkommet nogen forslag
9) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.

På valg er:    
Kenni T. Nielsen  (best.medlem - modtager genvalg)
Jan Spatzek        (Kasserer – modtager genvalg)
Carsten Spatzek (Formand - modtager genvalg)                

10) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år

På valg er:     Gorm H. Jørgensen (Suppleant 1 – modtager genvalg)

11) Valg af 1 bilagskontrollør for 2 år (2020 ->2022):

På valg er:     Morten Fjorback  (Modtager genvalg)

12) Eventuelt

I øvrigt henvises til foreningens vedtægter:
https://www.struerkarate.dk/index.php/klub-info/vedtaegter

Vi glæder os til at se alle medlemmer over 15 år samt alle forældre som har børn som medlemmer i klubben.

På bestyrelsens vegne
Carsten Spatzek – Formand

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vi har hjulpet hundrede af elever med at forbedre deres tekniske niveau, lad os hjælpe dig!

S5 Box