Nyheder

 Kontakt os: +45 5155 6809 ,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Struer Karate Klub indkalder hermed til ordinær generalforsamling:
MANDAG D. 31. maj 2021 KL. 17:30
i klubbens lokaler på Fabriksvej 30, 7600 Struer
Dagsorden jf. vedtægterne:
1) Kontrol af repræsentanter
2) Valg af dirigent og referent
3) Forelæggelse af formandens beretning til godkendelse
4) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
5) Forelæggelse af bestyrelsens budgetter for det kommende år?
6) Forelæggelse af bestyrelsens forslag til kontingent for det kommende år til godkendelse
7) Klubbens udvalg orienterer
😎 Behandling af indkomne forslag
(Forslag skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen)
9) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (i lige år)
10) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år
11) Valg af 1 bilagskontrollør for 2 år.
12) Eventuelt
I øvrigt henvises til foreningens vedtægter:
Vi glæder os til at se alle medlemmer over 15 år samt alle forældre som har børn som medlemmer i klubben.
På bestyrelsens vegne
Carsten Spatzek – Formand
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vi har hjulpet hundrede af elever med at forbedre deres tekniske niveau, lad os hjælpe dig!

S5 Box