Nyheder

 Kontakt os: +45 5155 6809 ,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Struer Karate Klub indkalder hermed til ordinær generalforsamling (2.indkaldelse):
MANDAG D. 31. maj 2021 KL. 17.30
i klubbens lokaler på Fabriksvej 30, 7600 Struer
Dagsorden jf. vedtægterne:
1) Kontrol af repræsentanter
2) Valg af dirigent og referent
3) Forelæggelse af formandens beretning til godkendelse
4) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
5) Forelæggelse af bestyrelsens budgetter for det kommende år
6) Forelæggelse af bestyrelsens forslag til kontingent for det kommende år til godkendelse:
Bestyrelsens forslag til fastsættelse af kontingent for sæsonen 2021/2022:
Bestyrelsen foreslår, at det halvårlige kontingentet for alle nye medlemmer fastsættes til kr. 650,- uanset om der
trænes én eller to gange om ugen (ny ordning).
For alle nuværende medlemmer fastholdes kontingentet og der differentieres stadig mellem om der trænes én
eller to gange om ugen (gammel ordning).
Årsagen skal findes i, at klubben skal stille det samme antal instruktører til rådighed, uanset at medlemmerne
der træner på holdet træner én gang eller to om ugen.
7) Klubbens udvalg orienterer
8) Behandling af indkomne forslag – der er ikke indkommet nogen forslag
9) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
På valg er:Jørgen Øster Enstrøm (best.medlem - modtager genvalg)
Helene Thisted (best.medlem – modtager genvalg)
10) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år
På valg er: Gorm H. Jørgensen (Suppleant 1 – modtager genvalg)
11) Valg af 1 bilagskontrollør for 2 år (2020 ->2022):
På valg er: Janni Pedersen (Modtager genvalg)
12) Eventuelt
I øvrigt henvises til foreningens vedtægter:
https://www.struerkarate.dk/index.php/klub-info/vedtaegter
Vi glæder os til at se alle medlemmer over 15 år samt alle forældre som har børn som medlemmer i klubben.
På bestyrelsens vegne
Carsten Spatzek – Formand
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vi har hjulpet hundrede af elever med at forbedre deres tekniske niveau, lad os hjælpe dig!

S5 Box